Είσαι Καλλιτέχνης;

/ Are you an Artist?

Με πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Ταινιών Μανάκια, για πρώτη φορά προχωρούμε σε μια πλήρη απογραφή των καλλιτεχνών που κατάγονται ή διαμένουν σε κάποια περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Αφορά τις περιοχές των Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας.

Εάν είσαι ο ίδιος/α καλλιτέχνης ή γνωρίζεις κάποιους ενημέρωσέ τους.

Ένας από τους στόχους του Φεστιβάλ είναι να καταγράψουμε και να οργανώσουμε μια λίστα καλλιτεχνών της Δυτικής Μακεδονίας που εργάζονται και καλλιτεχνούν στην Ελλάδα, αλλά και όσων αποτελούν καλλιτέχνες της Διασποράς και κατοικούν στο εξωτερικό αλλά κατάγονται από την περιοχή μας.

Θέλουμε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην διάδοση του έργου των καλλιτεχνών και θα το προσπαθήσουμε με κάθε εφικτό τρόπο. Παράλληλα να γίνουμε ένας σταθμός παραγωγικών ιδεών και συναντήσεων ανάμεσα σε δημιουργικούς ανθρώπους.

Initiated by the Manakia Film Festival of Fine Arts, for the first time we proceed to a complete inventory of artists who originate or reside in a region of Western Macedonia. It concerns the areas of Grevena, Kozani, Kastoria, Florina.

If you are an artist yourself or know someone, inform us.

The aim of the Festival is to record and organize a list of artists from Western Macedonia who work and create upon the Fine Arts in Greece, but also those who are artists of the Diaspora and live abroad.

We want to contribute in every way to the dissemination of the work of artists and to try it in every way possible. At the same time to be a station of productive ideas and meetings between creative people.

Follow us

Θέλουμε να σε γνωρίσουμε!
We want to meet you!

Εάν είναι εφικτό στείλε μας έναν σύνδεσμο με τα έργα σου / Ιf it is possible send us a link with your portfolio
Περιοχή καταγωγής ή διαμονής / Place of origin or residence

Are you an Artist? Welcome!